Omamori quyết thắng màu xanh

50.000₫

Omamori Nhật Bản cầu quyết thắng Bên trong có những hạt tinh thể mang sin khí may mắn Chất liệu vải Kích thước 4x6cm có kèm vỏ nhựa bảo vệ

Omamori Nhật Bản cầu quyết thắng

Bên trong có những hạt tinh thể mang sin khí may mắn

Chất liệu vải

Kích thước 4x6cm có kèm vỏ nhựa bảo vệ