Màn rèm Nhật 6 mảnh trắng ( không kèm thanh )

300.000₫

Màn rèm Nhật 6 mảnh may liền có quai treo chất liệu vải bố trắng Kích thước 210x43cm phần quai treo 5cm (Tổng 210x48cm), phần trên may liền nhãu xẻ phần dưới, mỗi mảnh kích thước 35cm ngang, cao 43cm

Màn rèm Nhật 6 mảnh may liền có quai treo
chất liệu vải bố trắng
Kích thước 210x43cm phần quai treo 5cm (Tổng 210x48cm), phần trên may liền nhãu xẻ phần dưới, mỗi mảnh kích thước 35cm ngang, cao 43cm