Set omamori Nhật học hành

90.000₫

Omamori Nhật Bản may mắn trong học hành Theo người Nhật omamori túi may mắn học vấn/học hành gakugyo-joju sẽ mang đến vận đỏ cho học sinh/ sinh viên trên ghế nhà trường và giúp con người thống lĩnh mọi tri thứ. Thường được học...

  • Omamori Nhật Bản may mắn trong học hành 
  • Theo người Nhật omamori túi may mắn học vấn/học hành gakugyo-joju  sẽ mang đến vận đỏ cho học sinh/ sinh viên trên ghế nhà trường và giúp con người thống lĩnh mọi tri thứ. Thường được học sinh Nhật Bản mang theo trong cặp và mang theo trong các đợt thi cử
  • Bùa học hành tiến bộ 
    Seri set bùa+hộp gỗ = 90k/set 
    Kích thước bùa 5x7,5cm 
    Hộp gỗ 6,5x9,5x2,3cm