Set omamori may mắn cuộc sống

75.000₫

Set bùa omamori may mắn và hộp gỗ TẶNG vỏ nhựa bảo vệ và có đá ngũ sắc may mắn Kích thước hộp gỗ 6,5x9x2 cm Kích thước bùa vải 4x6cm Giá 75k/set ( gồm 1 hộp gỗ và 1 bùa omamori kèm tặng vỏ nhựa...

Set bùa omamori may mắn và hộp gỗ TẶNG vỏ nhựa bảo vệ và có đá ngũ sắc may mắn

Kích thước hộp gỗ 6,5x9x2 cm

Kích thước bùa vải 4x6cm

Giá 75k/set ( gồm 1 hộp gỗ và 1 bùa omamori kèm tặng vỏ nhựa bảo vệ)