Set Omamori đỗ đạt và hộp gỗ

75.000₫

Túi Omamori đỗ đạt Kích thước 4x5cm Hộp gỗ 9x6,5x1,8cm Sản phẩm có tặng kèm 1 túi nhựa bảo vệ Giá 75k/set

Túi Omamori đỗ đạt 
Kích thước 4x5cm

Hộp gỗ 9x6,5x1,8cm

Sản phẩm có tặng kèm 1 túi nhựa bảo vệ

Giá 75k/set