Bộ Giáp Samurai Nhật Bản ( Khung Kính ) ( Liên Hệ Shop )

3.300.000₫

Bộ Giáp Samurai Nhật Bản  Kích cỡ bộ giáp cao 55cmx20cmx20cm Kích cỡ thùng kính cao 65cm ngang 26,5cm sâu 26,5cm

Bộ Giáp Samurai Nhật Bản 

Kích cỡ bộ giáp cao 55cmx20cmx20cm

Kích cỡ thùng kính cao 65cm ngang 26,5cm sâu 26,5cm