Bookmark đánh dấu sách hộp 30 tấm

30.000₫

Bookmark 1 hộp 30 tấm Chất liệu giấy bìa dày loại 350gsm Kích thước 40x150mm Dùng đánh dấu sách kẹp sách rất tiện lợi

Bookmark 1 hộp 30 tấm Chất liệu giấy bìa dày loại 350gsm Kích thước 40x150mm Dùng đánh dấu sách kẹp sách rất tiện lợi