Cờ cá chép koi Nhật bằng vải

70.000₫

Cá chép bằng vải, trang trí không gian Nhật Cá chép Nhật Bản dùng trang trí cho các không gian Nhật rất chất và đẹp, có thể treo ngoài trời hoặc trang trí nội thất Chất liệu bằng vải dù chống mưa Có nhiều màu để lựa chọn,...

Cá chép bằng vải, trang trí không gian Nhật Cá chép Nhật Bản dùng trang trí cho các không gian Nhật rất chất và đẹp, có thể treo ngoài trời hoặc trang trí nội thất Chất liệu bằng vải dù chống mưa Có nhiều màu để lựa chọn,...