Cờ dây 5m 20 tấm 20x30cm (MÃ 5M01)

300.000₫

Mẫu cờ dây 5m ( gồm 20 tấm nhỏ 20x30cm) Giá 300k/dây ( tổng 5m) Chất liệu vải

Mẫu cờ dây 5m ( gồm 20 tấm nhỏ 20x30cm)

Giá 300k/dây ( tổng 5m)

Chất liệu vải