Móc khóa Daruma 1,5cm đỏ

20.000₫

Móc khóa có chuông Daruma Chât liệu kim loại Kích thước Daruma 1,5cm Dây treo có thể làm móc khóa hoặc treo điện thoại

Móc khóa có chuông Daruma 

Chât liệu kim loại 

Kích thước Daruma 1,5cm

Dây treo có thể làm móc khóa hoặc treo điện thoại