Ô dù giấy dù phong cách Nhật

200.000₫

Ô dù giấy dầu thân tre phong cách Nhật Bản thích hợp dùng trang trí nội thất không gian Nhật, Kích thước đường kính 82cm x 55cm, Chất liệu giấy dầu thân tre

Ô dù giấy dầu thân tre phong cách Nhật Bản thích hợp dùng trang trí nội thất không gian Nhật,

Kích thước đường kính 82cm x 55cm,

Chất liệu giấy dầu thân tre