Quạt xếp trang trí

90.000₫

Quạt xếp xoè 30x54cm Quạt xếp trang trí Chất liệu giấy art nan gỗ Khi xếp lại chiều dài quạt 30cm, khi xoè ra quạt 30x54cm ngang

Quạt xếp xoè 30x54cm

Quạt xếp trang trí

Chất liệu giấy art nan gỗ

Khi xếp lại chiều dài quạt 30cm, khi xoè ra quạt 30x54cm ngang