Quạt xếp trang trí 21cm

40.000₫

Quạt xếp trang trí Chất liệu mặt vải nan xương cây tre Kích thước 21x38cm khi xòe ra Quạt xếp dài 21cm Vải in 1 mặt trước Giá 40k/cây

Quạt xếp trang trí

Chất liệu mặt vải nan xương cây tre

Kích thước 21x38cm khi xòe ra

Quạt xếp dài 21cm

Vải in 1 mặt trước

Giá 40k/cây