Set omamori cầu tình duyên

75.000₫

Set bùa omamori may mắn và hộp gỗ TẶNG vỏ nhựa bảo vệ và có đá ngũ sắc may mắn Kích thước hộp gỗ 6x9x1,5 cm Kích thước bùa vải 4x6cm Giá 80k/set ( gồm 1 hộp gỗ và 1 bùa omamori kèm tặng vỏ nhựa...

Set bùa omamori may mắn và hộp gỗ TẶNG vỏ nhựa bảo vệ và có đá ngũ sắc may mắn

Kích thước hộp gỗ 6x9x1,5 cm

Kích thước bùa vải 4x6cm

Giá 80k/set ( gồm 1 hộp gỗ và 1 bùa omamori kèm tặng vỏ nhựa bảo vệ)