Set Omamori giải nan và hộp gỗ

75.000₫

Set Omamori Nhật Bản, Hộp gỗ kích thước 9x6,5x1,8cm, Túi Omamori vải 4x6cm, Bên trong túi có đá ngũ sắc mang sinh khí may mắn , Có tặng túi nhựa bảo vệ, Giá 75k/set ( gồm túi Omamori và hộp gỗ)

Set Omamori Nhật Bản, Hộp gỗ kích thước 9x6,5x1,8cm, Túi Omamori vải 4x6cm, Bên trong túi có đá ngũ sắc mang sinh khí may mắn , Có tặng túi nhựa bảo vệ, Giá 75k/set ( gồm túi Omamori và hộp gỗ)