Sổ tay mèo Nhật

80.000₫

Sổ tay kích thước 105x146x17mm dày Bìa cứng dày 2mm, gáy sổ bằng vải khi mở ra gấp lại nhiều lần sẽ ko bị vết Sổ có 4 cách thức ghi chép : lịch, caro nhỏ, chấm nhỏ, trắng trơn và đen trơn

Sổ tay kích thước 105x146x17mm dày

Bìa cứng dày 2mm,

gáy sổ bằng vải khi mở ra gấp lại nhiều lần sẽ ko bị vết

Sổ có 4 cách thức ghi chép : lịch, caro nhỏ, chấm nhỏ, trắng trơn và đen trơn