Sổ tay Nhật Bản

80.000₫

Sổ tay kích thước 11x14cmx1,5cm dày Tổng 224 Trang (20 trang ghi chú lịch + 60 trang trắng + 80 trang caro + 32 trang carton vàng trơn + 32 trang chấm tròn) Bìa cứng dày 2mm, gáy sổ bằng vải khi mở ra gấp lại nhiều...

Sổ tay kích thước 11x14cmx1,5cm dày

Tổng 224 Trang (20 trang ghi chú lịch + 60 trang trắng + 80 trang  caro + 32 trang carton vàng trơn + 32 trang chấm tròn)
Bìa cứng dày 2mm, gáy sổ bằng vải khi mở ra gấp lại nhiều lần sẽ ko bị vết
Sổ có 4 cách thức ghi chép : lịch, caro nhỏ, chấm nhỏ, trắng trơn và đen trơn