Thanh treo rèm Noren 70cm-1m2

40.000₫

Thanh treo bằng nhôm chuyên dùng cho treo rèm Noren kiểu Nhật Bản Cách thức thanh treo là vặn ra đến chạm 2 mép tường Kích thước sử dụng từ 70cm-1m2 video tham khảo https://www.youtube.com/watch?v=52nXhv5c2Cw

Thanh treo bằng nhôm chuyên dùng cho treo rèm Noren kiểu Nhật Bản Cách thức thanh treo là vặn ra đến chạm 2 mép tường Kích thước sử dụng từ 70cm-1m2

video tham khảo

https://www.youtube.com/watch?v=52nXhv5c2Cw