Tranh viền khung không kính 21x29

80.000₫

Khung tranh khổ A4 Tranh in trên giấy carton/kraft khổ 21x29 màu nâu bò có khung viền quanh không kính Giá 80k/tranh gồm tranh và khung viền quanh không kính

Khung tranh khổ A4
Tranh in trên giấy carton/kraft khổ 21x29 màu nâu bò có khung viền quanh không kính

Giá 80k/tranh gồm tranh và khung viền quanh không kính