Vật trang trí cổng torii Nhật mini

60.000₫

vật trang trí truyền thống Nhật Bản Chất liệu composite Kích thước chiều cao: cổng tori 6cm

vật trang trí truyền thống Nhật Bản
Chất liệu composite
Kích thước chiều cao: cổng tori 6cm