Bộ sake gốm sứ 1 bình 4 ly

180.000₫

Bộ Bình ly uống rượu Sake Chất liệu gốm sứ Kích thước ly nhỏ 4,5x4,5cm Kích thước Bình cao 13cm miệng 4,5cm Giá 180k/bộ (gồm 1 bình 4 ly )

Bộ Bình ly uống rượu Sake 

Chất liệu gốm sứ

Kích thước ly nhỏ 4,5x4,5cm

Kích thước Bình cao 13cm miệng 4,5cm

Giá 180k/bộ (gồm 1 bình 4 ly )