Bộ sake gốm sứ 1 bình 4 ly

180.000₫

Bộ Bình ly uống rượu Sake  Chất liệu gốm sứ Kích thước ly nhỏ 4,5x4,5cm Kích thước Bình cao 13cm miệng 4,5cm dung tich bình 160 ml -180ml tính tới đỉnh miệng bình Giá 180k/bộ (gồm 1 bình 4 ly )

Bộ Bình ly uống rượu Sake 

Chất liệu gốm sứ

Kích thước ly nhỏ 4,5x4,5cm

Kích thước Bình cao 13cm miệng 4,5cm

dung tich bình 160 ml -180ml tính tới đỉnh miệng bình

Giá 180k/bộ (gồm 1 bình 4 ly )