Bookmark

30.000₫

Bookmark đánh dấu sách phong cách Nhật Chất liệu giấy bìa dày Kích thước 50x140mm Hộp loại 36 tấm Giá 30k/hộp

Bookmark đánh dấu sách phong cách Nhật
Chất liệu giấy bìa dày
Kích thước 50x140mm
Hộp loại 36 tấm
Giá 30k/hộp