Bookmark 36 tấm

30.000₫

Chất liệu in trên giấy bìa dàyloại 350gsm Kích thước 50x140mm Giá 30k/hộp ( 1 hộp gồm 36 tấm hình ảnh ngẫu nhiên)

Chất liệu in trên giấy bìa dàyloại 350gsm Kích thước 50x140mm Giá 30k/hộp ( 1 hộp gồm 36 tấm hình ảnh ngẫu nhiên)