Cờ cá chép koi Nhật 50CM-40K/CON

40.000₫

Cá chép bằng vải, trang trí không gian Nhật Cá chép Nhật Bản dùng trang trí cho các không gian Nhật rất chất và đẹp, có thể treo ngoài trời hoặc trang trí nội thất GIÁ 50CM-40K/CON

Cá chép bằng vải, trang trí không gian Nhật
Cá chép Nhật Bản dùng trang trí cho các không gian Nhật rất chất và đẹp, có thể treo ngoài trời hoặc trang trí nội thất

GIÁ 50CM-40K/CON