Cờ cá chép koi Nhật 80CM-80K/CON

80.000₫

Cá chép bằng vải, trang trí không gian Nhật Cá chép Nhật Bản dùng trang trí cho các không gian Nhật rất chất và đẹp, có thể treo ngoài trời hoặc trang trí nội thất GIÁ 80CM - 80K/CON

Cá chép bằng vải, trang trí không gian Nhật
Cá chép Nhật Bản dùng trang trí cho các không gian Nhật rất chất và đẹp, có thể treo ngoài trời hoặc trang trí nội thất


GIÁ 80CM - 80K/CON