Cờ cá chép koi Nhật 70CM-70K/CON

70.000₫

Cá chép bằng vải, trang trí không gian Nhật Cá chép Nhật Bản dùng trang trí cho các không gian Nhật rất chất và đẹp, có thể treo ngoài trời hoặc trang trí nội thất GIÁ 70CM - 70K/CON

Cá chép bằng vải, trang trí không gian Nhật


Cá chép Nhật Bản dùng trang trí cho các không gian Nhật rất chất và đẹp, có thể treo ngoài trời hoặc trang trí nội thất

GIÁ 70CM - 70K/CON