Daruma 18cm Trắng Mới

700.000₫

Màu trắng ý nghĩa may mắn trong khởi đầu sự việc Kích thước cao 18cmx ngang 18cm Chất liệu sứ bóng

Màu trắng ý nghĩa may mắn trong khởi đầu sự việc

Kích thước cao 18cmx ngang 18cm

Chất liệu sứ bóng