Khay nhựa nhỏ dùng cho bộ sake

25.000₫

Khay nhựa màu đen có vân Khay nhựa 10,5x20,5cm dùng cho bộ sake  Khay chất lượng loại 140g

Khay nhựa màu đen có vân

Khay nhựa 10,5x20,5cm dùng cho bộ sake 

Khay chất lượng loại 140g