Khay tròn nhựa phong cách Nhật 20.7cm

120.000₫

Khay tròn nhựa phong cách Nhật  Khay tròn Đường kính trong 18.7cm Đường kính ngoài 20.7cm Giá : 120k/cái  

Khay tròn nhựa phong cách Nhật 
Khay tròn
Đường kính trong 18.7cm
Đường kính ngoài 20.7cm
Giá : 120k/cái