Khay tròn nhựa phong cách Nhật  23cm

130.000₫

Khay tròn Đường kính trong 21.5cm Đường kính ngoài 23.2cm Cao 5.7cm Giá 130k/cái  

Khay tròn
Đường kính trong 21.5cm
Đường kính ngoài 23.2cm
Cao 5.7cm
Giá 130k/cái