Khung tranh A4 ảnh ép plastic (ko mặt kính)

80.000₫

Khung tranh A4 không mặt kính (ảnh ép plastic), Chất liệu in trên giấy ảnh bóng 230gsm ép plastic bảo vệ chống bụi dễ lau chùi, Khung tranh viền đen, Giá 80k/tranh (gồm khung, ảnh ép plastic, không mặt kính)

Khung tranh A4 không mặt kính (ảnh ép plastic), Chất liệu in trên giấy ảnh bóng 230gsm ép plastic bảo vệ chống bụi dễ lau chùi, Khung tranh viền đen, Giá 80k/tranh (gồm khung, ảnh ép plastic, không mặt kính)