Lomocard/minicard

25.000₫

Lomo card mini card dùng để đánh dấu ghi chú hoặc để lại lời nhắn Chất liệu giấy loại card 350gsm Kích thước 52x80mm 1 hộp 28 tấm

Lomo card mini card dùng để đánh dấu ghi chú hoặc để lại lời nhắn

Chất liệu giấy loại card 350gsm

Kích thước 52x80mm

1 hộp 28 tấm