Lomocard Minicard Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

25.000₫

lomo card/mini card Anime kích thước 71x76mm Chất liệu giấy bìa dày loại 350gsm Chất liệu in ảnh đẹp 1 hộp gồm 32 tấm Lưu ý: Hình in ngẫu nhiên tùy đợt hàng, hộp bìa cũng tuỳ đợt hàng có thể thay đổi

lomo card/mini card Anime kích thước 71x76mm Chất liệu giấy bìa dày loại 350gsm Chất liệu in ảnh đẹp 1 hộp gồm 32 tấm Lưu ý: Hình in ngẫu nhiên tùy đợt hàng, hộp bìa cũng tuỳ đợt hàng có thể thay đổi