Lomocard phong cách Nhật

25.000₫

Lomo card mini card Chất liệu giấy bìa loại 350gsm ( có thể tưởng tượng như loại danh thiếp thông thường nhé) Kích thước 50x80mm 1 hộp 28 tấm nhiều hình ảnh khác nhau

Lomo card mini card Chất liệu giấy bìa loại 350gsm ( có thể tưởng tượng như loại danh thiếp thông thường nhé) Kích thước 50x80mm 1 hộp 28 tấm nhiều hình ảnh khác nhau