Mành tre quấn Sushi loại lớn 27cm

30.000₫

Mành tre quấn Sushi loại lớn 27cm Chất liệu: Tre tự nhiên Kích Thước dài 27cm rộng 27cm Công dụng: dùng để quấn cơm cuộn

Mành tre quấn Sushi loại lớn 27cm

Chất liệu: Tre tự nhiên

Kích Thước dài 27cm rộng 27cm

Công dụng: dùng để quấn cơm cuộn