NOTE GHI CHÚ

15.000₫

Kích thước 56x65mm Giá 15k/xấp (xấp 30 tấm)

 

Kích thước 56x65mm
Giá 15k/xấp (xấp 30 tấm)