Ô dù giấy dù phong cách Nhật

200.000₫

Ô dù giấy dầu thân tre phong cách Nhật Bản thích hợp dùng trang trí nội thất không gian Nhật, Kích thước đường kính 82cm x 55cm,C hất liệu giấy dầu thân tre

Ô dù giấy dầu thân tre phong cách Nhật Bản thích hợp dùng trang trí nội thất không gian Nhật,

Kích thước đường kính 82cm x 55cm,C

hất liệu giấy dầu thân tre