Quạt xếp trang trí

90.000₫

Quạt xếp xoè 33cmx60cm Quạt xếp trang trí Chất liệu giấy art nan gỗ Khi xếp lại chiều dài quạt 33cm, khi xoè ra quạt 33x60cm ngang

Quạt xếp xoè 33cmx60cm

Quạt xếp trang trí

Chất liệu giấy art nan gỗ

Khi xếp lại chiều dài quạt 33cm, khi xoè ra quạt 33x60cm ngang