Vật trang trí truyền thống Nhật xinh xắn

40.000₫

trang trí truyền thống Nhật Bản Chất liệu composite Kích Thước chiều dài 5cm, chiều ngang 9cm, chiều cao 3cm

trang trí truyền thống Nhật Bản
Chất liệu composite

Kích Thước chiều dài 5cm, chiều ngang 9cm, chiều cao 3cm