Quạt xếp trang trí 21cm

40.000₫

Quạt xếp trang trí 21cm Chất liệu giấy in 1 mặt, xương tre Kích thước 21x38cm  Khi xếp dài 21cm Giá 40k/cây

Quạt xếp trang trí 21cm

Chất liệu giấy in 1 mặt, xương tre

Kích thước 21x38cm 

Khi xếp dài 21cm

Giá 40k/cây