Quạt xếp xoè 26cmx46cm

60.000₫

Quạt xếp xoè 26cmx46cm Quạt xếp trang trí Chất liệu giấy art nan gỗ Khi xếp lại chiều dài quạt 26cm, khi xoè ra quạt 26x46cm ngang

Quạt xếp xoè 26cmx46cm Quạt xếp trang trí Chất liệu giấy art nan gỗ Khi xếp lại chiều dài quạt 26cm, khi xoè ra quạt 26x46cm ngang