Thanh Treo noren 104-1m9

100.000₫

Size 104-1m9: Chiều dài thanh vặn từ 104cm-1m9 (sử dụng tốt trong phạm vi 1m8) Đường kính ống trong 19mm, đường kính ổng ngoài 22mm, nút nhựa 2 đầu 30mm Ghi chú: sản phẩm thanh shop bán chuyên dùng vặn điêù chỉnh tiện dụng cho màn rèm...

Size 104-1m9: Chiều dài thanh vặn từ 104cm-1m9 (sử dụng tốt trong phạm vi 1m8)

Đường kính ống trong 19mm, đường kính ổng ngoài 22mm, nút nhựa 2 đầu 30mm

Ghi chú: sản phẩm thanh shop bán chuyên dùng vặn điêù chỉnh tiện dụng cho màn rèm Nhật, các mục đích phải cân đối trọng lượng

video tham khảo

https://www.youtube.com/watch?v=52nXhv5c2Cw