Thanh Treo noren 55-90cm

35.000₫

size 55-90cm ( sử dụng trong phạm vi max 80cm) : Thanh treo nhôm vặn ra chiều ngang điều chỉnh từ 55 đến 90cm (sử dụng trong phạm vi 80cm), dùng treo các màn noren Nhật

size 55-90cm ( sử dụng trong phạm vi max 80cm) : Thanh treo nhôm vặn ra chiều ngang điều chỉnh từ 55 đến 90cm (sử dụng trong phạm vi 80cm), dùng treo các màn noren Nhật