Thanh Treo Noren 70-1m2

40.000₫

size 70-120cm ( sử dụng trong phạm vi max 110cm) : Thanh treo nhôm vặn ra chiều ngang điều chỉnh từ 70 đến 110cm (sử dụng trong phạm vi 110cm), dùng treo các màn noren Nhật Chất liệu nhôm

size 70-120cm ( sử dụng trong phạm vi max 110cm) : Thanh treo nhôm vặn ra chiều ngang điều chỉnh từ 70 đến 110cm (sử dụng trong phạm vi 110cm), dùng treo các màn noren Nhật Chất liệu nhôm