Thanh Treo noren 40-70cm

25.000₫

size 40-70cm ( sử dụng trong phạm vi max 60cm) : Thanh treo nhôm vặn ra chiều ngang điều chỉnh từ 40 đến 70cm (sử dụng trong phạm vi 60cm), dùng treo các màn noren Nhật

size 40-70cm ( sử dụng trong phạm vi max 60cm) : Thanh treo nhôm vặn ra chiều ngang điều chỉnh từ 40 đến 70cm (sử dụng trong phạm vi 60cm), dùng treo các màn noren Nhật