Thanh Treo noren 84-1m5

80.000₫

Size 84cm-1m5 : Chiều dài thanh có thể vặn từ 84cm-1m5 (sử dụng tốt trong phạm vi max 1m4) Đường kính ống trong 19mm, đường kính ổng ngoài 22mm, nút nhựa 2 đầu 30mm Ghi chú: sản phẩm thanh shop bán chuyên dùng vặn điêù chỉnh tiện dụng cho màn rèm Nhật,...

Size 84cm-1m5 : Chiều dài thanh có thể vặn từ 84cm-1m5 (sử dụng tốt trong phạm vi max 1m4)

Đường kính ống trong 19mm, đường kính ổng ngoài 22mm, nút nhựa 2 đầu 30mm

Ghi chú: sản phẩm thanh shop bán chuyên dùng vặn điêù chỉnh tiện dụng cho màn rèm Nhật, các mục đích phải cân đối trọng lượng

video tham khảo

https://www.youtube.com/watch?v=52nXhv5c2Cw